Satsningsområder


 
Målet for virksomheten vår er å skape trygge og robuste barn! 

For å klare dette må barnehagen
være preget av livsutfoldelse, varme, omsorg, glede, humor,
menneskelige nære forhold, rutiner, utfordringer og ansvar.                                                                                                                 

De fiire kjernekomponentene/fokusområdene i Aski barnehage:

  • Livsmestring og psykisk helse
  • Relasjoner
  • Tidlig innsats
  • Barnehagens digitale praksis